Food & Drink Glamping Ireland

Food has always attracted guests to stay with us, we are (almost) world famous for our delicious food! We just love feeding people! Whilst you have the flexibility to self-cater, there is always the chance to sample some of our delicious food whenever you choose to stay with us.
 
Throughout the summer, optional extras are available to add onto your stay; breakfast packs and Pavlova boxes can be ordered ahead of arrival. Food will be freshly prepared, and will be made available in your fridge for you to enjoy at your leisure. Always using the highest quality, locally produced food, everything is made fresh on site!
 
 
BREAKFAST
We will be back serving breakfast each morning from the 10th June through to the 15th September!

Liên Hệ

Địa chỉ

Legan Castle Farmhouse,
Legan,
Thomastown,
Co. Kilkenny,
R95 F9F8

Điện Thoại

+353 87 122 3224

Email

info@legancastle.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 87 122 3224

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách